Hem
Föreningen
Medlemsinformation
Personuppgiftspolicy
Julbrev 2020
Om Gällnö
Stigens infotavlor
Friskis & Svettis jympa
Kalendarium 2020
Vandra med guide
Loppis 2020
Boende på Gällnö
Projektet Gångbara Gällnö
Nyheter
» Kalender
» Sök
» Logga in

Julbrev 2020 från Gällnö natur- och kulturstig!

Här kommer en liten resumé över vad din förening har genomfört under året – ett år som inte var likt något annat, förorsakat av pandemin. Som en följd av detta och de restriktioner som utfärdats av Folkhälsomyndighetens har verksamheten varit starkt begränsad.

Årsmötet genomfördes den 23 maj med totalt 19 närvarande deltagare väl utspridda i naturen. Dessutom hade samtliga medlemmar erbjudits möjligheten att följa årsmötet per telefon samt kunna ställa frågor. Tre medlemmar hörsammade detta erbjudande.

Gällande restriktioner innebar bl a förbud mot folksamlingar varför styrelsen beslutade att ställa in årets Loppis. Även andra planerade program pausades, exempelvis Gällnöloppet, med ambitionen att komma åter när pandemin klingat av. Vi hoppas att det kan ske redan till sommaren 2021, då kanske tillräckligt många vid den tidpunkten kan vara vaccinerade. Styrelsen har redan diskuterat vissa genomförandedatum under sommaren för att i god tid kunna tidssamordna genomförandet med Hembygdsföreningen på Svartsö, då tidigare år vissa kollisioner uppstått.

För att skapa några aktiviteter påbörjades tidigt på sommaren planeringen för Vandring på Gällnöstigen, som projektet kom att heta inledningsvis. Ett material togs fram, guider rekryterades och tanken var att erbjuda framför allt stockholmare guidade vandringar över ön. För att testa erbjöds samtliga medlemmar en första vandring söndagen före midsommar med mycket gott resultat. Därefter påbörjades marknadsföringen som tyvärr fick avbrytas omgående då det visade sig att intresset för att åka Waxholmsbåt ut i skärgården var lågt – man riskerade genom alla restriktioner att inte komma hem med båtarna. Antalet platser på båtarna begränsades och många resenärer kom inte med från olika bryggor, ett faktum som mycket snart fick genomslag.

En annan aktivitet som genomfördes fullt ut var Friskis och Svettis-jympa i Gällnöby och på Gällnönäs. Detta blev mycket uppskattat - upp till 30 talet personer deltog vid varje sammankomst.

Bakom Vandringen och Jympan låg Birgitta och Karin Modig. Tack för era mycket stora insatser!

Under hösten har stigen mellan Hedlunds och Gällnönäs brygga bättrats med mer grus genom insatser av stigens underhållsansvariga Gösta Sundström och Tryggve Bruhn. Vidare har vi genomfört ett första försök att underhålla stigen med en sk sladd som kan jämna till gruset. Behovet har uppstått bl a då gruset sprids ut över kanterna över stigen – särskilt i kurvorna – bland annat att fyrhjulingar framförs i för höga farter. Mer info kommer när vi vet mer om sladd är bra eller inte.

Styrelsen har under året diskuterat vilka möjligheter det finns att få tillgång till lokaler för samlingar såväl i Gällnöby som på Gällnönös – särskilt när vädret inte är bra och när vårt tält inte räcker till. Vi behöver också lokal för föreningens material som i dag under vintern inhyses hos en medlem. Mot denna bakgrund har vi lyckats hyra den lada som finns utmed stigen vid infarten till Gällnönäs. Vi betalar en låg kostnad mot att vi kommer att restaurera med plank och fasadvirke från gällnöträn. Den som vill vara med i arbete under kommande sommaren kan höra av sig till styrelsen. Någon lokallösning i Gällnöby har vi inte lyckats åstadkomma, en förhyrning vid särskilda tillfällen avfärdades p g a för höga kostnader.

Syftet med våra arrangemang är att samla medlemmar och intresserade till arrangemang med bra innehåll för att därmed öka sammanhållningen på ön och aktivera kontakter. En del av arrangemangen ger också intäkter, något som är nödvändigt för att hålla stigarna i trim. Dessutom kan föreningen med sina medel också delfinansiera projekt som bedöms som viktiga för öns utveckling. En diskussion har påbörjats på ön och inom styrelsen om vad som kan göras för att på sikt åstadkomma en hållbar utveckling på Gällnö.

Här är plats för information om föreningens ekonomi. Fiberföreningen på Gällnö har lagt ner sin verksamhet och deras överskott (SEK 11 118,50) har överförts till Gällnö natur- och kulturstig ideell förening. Tack för denna gåva!

Föreningen kassa är god, men vi vet att större underhållsåtgärder som snart kan bli aktuella är kostsamma, och vi behöver för vår beredskap få in mer medel ”i ladorna”. Vidare en viktig info till den som skall erlägga sin medlemsavgift, vilket fler medlemmar gör utan avisering direkt in på det nya året. Vi sänder ju ut avierna i april! Föreningen byter bank, vilket innebär att hittillsvarande Plusgiro ersätts fr o m 2021-01-01 med ett Bankgiro, nämligen 5508-2762.

Styrelsen har under hösten placerat ut hållare för Gällnö-broschyren i de båda bryggornas vänthus. Broschyren har tagits fram av föreningens kulturgrupp i samarbete med Handelsboden. Vidare har vi placerat ut skyltar på de tre bord med bänkar som är placerade utmed stigen för vandrare, två bord mellan Gällnöby och Gällnönäs samt ett bord utmed vägen upp till Torsviken.

Styrelsen vill passa på att tacka alla som bidragit till föreningens verksamhet under året. I sammanhanget vill vi återigen påpeka att det är särskilt viktigt att vi gällnöbor plockar upp allt skräp vi ser – ett rent Gällnö ökar respekten för öns natur. Vi måste också se till att ingen plast hamnar i markerna – plast innebär livsfara för öns djur.

Hör gärna av dig till oss i styrelsen med frågor eller synpunkter på det du läst!
kontakt@gallnostigen.se

Styrelsen 
Uppdaterat 2020-12-23
Utskriftsvänlig sida
Gällnö natur- och kulturstig ideell förening • www.gallnostigen.sekontakt@gallnostigen.se
Provided by Webforum