När vi nu lämnat 2022 så kommer jag ihåg en viktig sak som jag uppmärksammade under året – medlemmar som gör något extra för föreningen. Två medlemmar har skänkt extra, större gåvor och en familj har tillverkat snygga målade fågelholkar och säljer dem på Gällnö och hela behållningen går till föreningen. Vi skall inte heller glömma de besökande på ön som använder våra bord – och sänder oss en uppskattning och en slant. Alla får ett tackbrev från föreningen! Slutligen alla ni som ser till att våra uppskattade aktiviteter kan genomföras, Tack!

Vi är i slutskedet när det gäller att fastställa årets program. Som vanligt räknar vi med en Växtvandring, ett Gällnölopp, en Loppis, Sagostunder för barn samt ”Spontanfika”. Vi har en nyhet för i år men det är för tidigt att lyfta den. Ett kalendarium distribueras i början av maj. Styrelsen tar gärna mot synpunkter på programinslag, och även utförare.

Vi vill utveckling på Gällnö, inte bara bra stigar. Därför öppnar vi också för stöd till den medlem som vill genomföra ett projekt med fokus på ett Gällnö, som på något sätt skapar bättre förutsättningar på ön för medlemmarna eller de boende. Kontakta någon av styrelseledamöterna.

När det gäller medlemsavgiften för 2023 sänds årets avi i särskilt e-postbrev till din e-post under de närmaste dagarna. Om ni är anslutna som familj får endast ”frun i huset” avin. På E-postbrevet kommer ämnet att vara "Gällnö natur och kulturstig - Avi {no} bifogas " där {no} ersätts med nummer på avin. E-postadresser byts ofta vilket gör att e-brev ibland inte når fram. Därför sänder vi också en blänkare på SMS så kontakter de närmaste dagarna kan skapas och ny epost kan sändas till föreningen (kontakt@gallnostigen.se). Betala gärna med BankGiro med konto 5508-2762. Du även
kan betala fakturan med Swish på nummer 123 567 74 14.

Material till årsmötet sänds ut till medlemmarna i början av maj.

Till sist: Den som vill engagera sig i föreningens verksamhet, kanske även med någon helt ny aktivitet
– hör av dig till valberedningen, Sven Fogelström 076 866 77 64.

Anders Rörby
2023-04-17
Uppdaterat 2023-04-23