Så här hittar du till Midsommarängen på Gällnönäs:
Avstånd från Gällnöby ca 4 km
Avstånd från Gällnönäs ångbåtsbrygga ca 1,5 km
Avstånd från Hemviken ca 500 m

Uppdaterat 2018-05-30