11 december 2020
Nytt bankgiro!

Från december 2020 så byter föreningen från plusgiro till bankgiro.
Medlemsavgift för 2021 betalas till nya bankgironumret:
BG 5508-2762
Uppdaterat 2020-12-11