Hem
Föreningen
Stadgar
Årsmötesprotokoll
Styrelsen
Info från styrelsen
Föreningens Bankgiro och Swish
Medlemsinformation
Om Gällnö
Stigens infotavlor
Vandring på Gällnö
Kalendarium 2023
Loppis 2023
Växtvandring 2023
Floran i naturbetesmarker, föredrag
Gällnöloppet 2023
Spontanfika!
Ö-kända konstnärer, endagsutställning 2023
Sagostunder 2023
Boende på Gällnö
Projektet Gångbara Gällnö
Nyheter
» Kalender
» Sök
» Logga in
Styrelsen 2021

Styrelsens sammansättning:

Tryggve Bruhn, ledamot

Ejnar Fogelström, ledamot
William Hellström, kassör
Birgitta Modigh, ledamot
Jonas Backlund, ledamot
Magnus Nilsson, ledamot
Anders Rörby, ordförande
Gösta Sundström, ledamot

 


Rune Karlsson, revisor
Valberedning:
Sven Fogelström
 
Val skedde vid 2021 års stämma.
Uppdaterat 2021-07-06
Utskriftsvänlig sida
Gällnö natur- och kulturstig ideell förening • www.gallnostigen.sekontakt@gallnostigen.se
Provided by Webforum